Skip links

Bẫy thường gặp Part 3 TOEIC và cách tránh bẫy

Bẫy là một khía cạnh không thể thiếu trong bài thi TOEIC và để làm bài Part 3 TOEIC tốt thì bạn phải nắm được các bẫy phổ biến và cách tránh chúng. Để hỗ trợ việc đó, Strawberry sẽ “mách” cho bạn một số bẫy thường gặp Part 3 TOEIC và cách tránh bẫy cực hiệu quả nhé!

Trong Part 3 TOEIC có 4 bẫy thường gặp là:

 1. Nhầm lẫn thông tin giữa các vai
 2. Thứ tự thông tin trong bài nghe không theo thứ tự câu hỏi
 3. Lặp từ, khác ngữ cảnh.
 4. Khó phân biệt ý định của người nói.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết từng bẫy nhé! 👇

Bẫy thường gặp Part 3 TOEIC: Nhầm lẫn thông tin giữa các vai

Part 3 TOEIC có các đoạn hội thoại giữa 2 nhân vật (1 nam 1 nữ) hoặc 3 nhân vật (2 nam 1 nữ hoặc 2 nữ 1 nam) với các ngữ điệu khác nhau nên chuyện nhầm lẫn thông tin giữa các giọng đọc là khó có thể tránh khỏi nếu kỹ năng nghe của bạn còn hạn chế.
Ví dụ, bài hội thoại có 1 nam 1 nữ, nếu tốc độ đọc nhanh, bạn sẽ dễ nhầm thông tin người nam nói thành của người nữ nói, từ đó sẽ dẫn đến việc chọn sai đáp án.

Cách tránh bẫy nhầm lẫn thông tin giữa các vai

Để tránh các bẫy thường gặp Part 3 TOEIC, khi đọc câu hỏi trước khi audio phát bạn nên chú ý các điểm sau:

 • Xác định nên tập trung nghe vai nào cho từng câu hỏi
 • Xác định vị trí thông tin trả lời dựa vào từng loại câu hỏi

Xác định nên tập trung nghe vai nào cho từng câu hỏi

Bài hội thoại Part 3 thường sẽ có 2-3 nhân vật đối thoại với nhau nên việc xác định cần nghe giọng đọc nào cho mỗi câu hỏi là rất quan trọng. Nghe đúng giọng đọc trọng tâm sẽ giúp bạn chọn đáp án chính xác và làm bài nhanh hơn.

Ví dụ: 
What does the man say he plans to do today?
(Người đàn ông nói anh ấy dự định làm gì hôm nay?)

Với câu hỏi này, bạn phải tập trung nghe vai người đàn ông trong bài hội thoại.

Mẹo cho bạn:

Bạn có thể luyện tránh bẫy thường gặp Part 3 TOEIC này như sau: nghe theo vai bằng cách lấy 1 tờ giấy trắng, kẻ 1 đường thẳng ở giữa, chia bên phải vai nam, bên trái vai nữ (hoặc ngược lại), sau đó vừa nghe bài hội thoại vừa ghi ra giấy ý chính mà từng vai nói. Làm như vậy sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe đáng kể.

Xác định vị trí thông tin trả lời dựa vào từng loại câu hỏi

Một cách hữu hiệu khác để tránh các bẫy thường gặp Part 3 TOEIC là xác định vị trí thông tin trả lời dựa vào từng loại câu hỏi. Như bạn đã biết, với mỗi loại câu hỏi khác nhau sẽ có đáp án nằm ở các vị trí khác nhau trong bài.

Loại câu hỏi tổng quát: thông tin trả lời thường ở phần mở bài (1-2 câu đầu bài).
Loại câu hỏi thông tin chi tiết: thông tin trả lời thường ở phần thân bài.
Loại câu hỏi hành động tiếp theo: thông tin trả lời thường ở phần kết bài.

Biết được câu hỏi nào cần tập trung nghe ở phần nào sẽ giúp các bạn nghe có trọng tâm hơn và tránh nhầm lẫn thông tin giữa các giọng đọc.

Cùng phân tích ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách xác định vị trí thông tin trả lời dựa vào từng loại câu hỏi. 👇

Bài hội thoại
W-Br David, the automated shipping system just sent me an alert that you requested 100 laptop chargers from the shipping floor here at the warehouse. What’s going on? Is there a problem?
M-Cn The store in West Springfield just called. Each box is supposed to contain a laptop and a charger. Unfortunately, some of the boxes we shipped from this warehouse are missing the chargers. We need to ship new ones out as soon as possible.
W-Br OK. Thanks for taking care of that so quickly. Could you pull up the packaging reports for that shipment? I want to take a look at them, so we don’t make that mistake again.

Lưu ý: nội dung bài hội thoại không được in trong đề

Câu hỏi liên quan đến bài hội thoại

50. Where does the conversation take place?
(A) At an appliance store
(B) At a technical support company
(C) At a warehouse
(D) At a supermarket

51. According to the man, what is the problem?
(A) Some items are missing from a shipment.
(B) Some workers are on vacation.
(C) A project deadline has passed.
(D) A business address was incorrect.

52. What does the woman want to do?
(A) Develop an employee handbook
(B) Ask some volunteers to work overtime
(C) Request a deadline extension
(D) Review some recent reports

Xét câu hỏi 50. Where does the conversation take place? (Cuộc hội thoại diễn ra ở đâu?)

Đây là một câu hỏi tổng quát nên câu trả lời sẽ nằm ở phần mở bài. Trong bài hội thoại trên, phần mở bài là câu sau:

W-Br: David, the automated shipping system just sent me an alert that you requested 100 laptop chargers from the shipping floor here at the warehouse. What’s going on? Is there a problem?

W-Br: David, hệ thống vận chuyển tự động vừa gửi cho tôi một thông báo rằng bạn đã yêu cầu 100 bộ sạc máy tính xách tay từ tầng gửi hàng tại nhà kho. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có vấn đề gì không?

Hãy cùng xem lại 4 phương án & nghĩa của từng phương án của câu hỏi này:

50. Where does the conversation take place? (Cuộc đối thoại diễn ra ở đâu?)
(A) At an appliance store (Ở cửa hàng thiết bị gia dụng)
(B) At a technical support company (Ở công ty hỗ trợ kỹ thuật)
(C) At a warehouse (Ở nhà kho)
(D) At a supermarket (Ở siêu thị)

Ta thấy câu (C) At a warehouse (Ở nhà kho) có đề cập đến “warehouse” cũng như trong câu mở bài (David, the automated shipping system just sent…from the shipping floor here at the warehouse. – David, hệ thống vận chuyển tự động vừa gửi cho tôi … từ tầng gửi hàng tại nhà kho.) cho nên đáp án đúng cũng chính là câu C.

Bạn có thấy yên tâm hơn một chút về các bẫy thường gặp Part 3 TOEIC chưa?

Xét câu hỏi 51. According to the man, what is the problem? (Theo người đàn ông, vấn đề là gì?)

Đây là câu hỏi về thông tin chi tiết nên câu trả lời sẽ nằm ở phần thân bài. Trong bài hội thoại trên, phần thân bài là câu:

M-Cn: The store in West Springfield just called. Each box is supposed to contain a laptop and a charger. Unfortunately, some of the boxes we shipped from this warehouse are missing the chargers. We need to ship new ones out as soon as possible.

M-Cn: Cửa hàng ở West Springfield vừa gọi. Mỗi ​​hộp phải chứa một máy tính xách tay và một bộ sạc. Thật không may, một số hộp chúng tôi vận chuyển từ nhà kho này bị thiếu bộ sạc. Chúng tôi cần giao những cái mới càng sớm càng tốt.

Hãy cùng xem lại 4 phương án & nghĩa của từng phương án của câu hỏi này:

51. According to the man, what is the problem? (Theo người đàn ông, vấn đề là gì?)
(A) Some items are missing from a shipment. (Một số mặt hàng bị thiếu trong lô hàng.)
(B) Some workers are on vacation. (Một số công nhân đang đi nghỉ.)
(C) A project deadline has passed. (Thời hạn dự án đã qua.)
(D) A business address was incorrect. (Địa chỉ doanh nghiệp không chính xác.)

Chúng ta thấy câu (A) có ý “Some items are missing from a shipment.” đồng nghĩa với ý “some of the boxes we shipped from this warehouse are missing the chargers” ở phần thân bài. (Unfortunately, some of the boxes we shipped from this warehouse are missing the chargers. – Thật không may, một số hộp chúng tôi vận chuyển từ nhà kho này bị thiếu bộ sạc.). Vậy nên A là đáp án đúng.

Xét câu hỏi 52. What does the woman want to do? (Người phụ nữ muốn làm gì?)

Đây là câu hỏi về hành động tiếp theo nên câu trả lời của nó sẽ nằm ở phần kết bài của đoạn hội thoại:

W-Br: OK. Thanks for taking care of that so quickly. Could you pull up the packaging reports for that shipment? I want to take a look at them, so we don’t make that mistake again.

W-Br: OK. Cảm ơn vì đã xử lý chuyện đó một cách nhanh chóng. Bạn có thể lấy báo cáo đóng gói cho lô hàng đó không? Tôi muốn xem lại chúng để chúng ta không mắc phải sai lầm đó nữa.

Hãy cùng xem lại 4 phương án & nghĩa của từng phương án của câu hỏi này:

52. What does the woman want to do? (Người phụ nữ muốn làm gì?)
(A) Develop an employee handbook (Phát triển một cuốn sổ tay nhân viên)
(B) Ask some volunteers to work overtime (Yêu cầu một số tình nguyện viên làm thêm giờ)
(C) Request a deadline extension (Yêu cầu gia hạn)
(D) Review some recent reports (Xem xét lại một số báo cáo gần đây)

Trong câu (D) Review some recent reports (Xem xét lại một số báo cáo gần đây) có “Review” đồng nghĩa với ý “take a look at them” và cũng có đề cập đến “reports” như trong phần kết bài. (Could you pull up the packaging reports for that shipment? I want to take a look at them… – Bạn có thể lấy báo cáo đóng gói cho lô hàng đó không? Tôi muốn xem lại chúng … ). Vậy, đáp án đúng là D.

Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu về một bẫy thường gặp Part 3 TOEIC khác, đó là mạch bài hội thoại không theo thứ tự câu hỏi.

Bẫy thường gặp Part 3 TOEIC: Thứ tự thông tin trong bài nghe không theo thứ tự câu hỏi

Có lẽ bạn đã quen với mạch hội thoại đi theo thứ tự câu hỏi này: câu hỏi đầu tiên có đáp án ở phần mở bài, câu hỏi thứ 2 có đáp án ở phần thân bài và câu hỏi cuối có đáp án ở phần kết bài.

Tuy nhiên, trường hợp này không phải lúc nào cũng đúng.

Trong bài thi Part 3 TOEIC sẽ xuất hiện các trường hợp đánh đố như thông tin trả lời cho câu hỏi thông tin chi tiết lại nằm ở đầu bài, chứ không phải thân bài như thường thấy.

Cùng phân tích ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách xác định vị trí thông tin trả lời dựa vào từng loại câu hỏi để tránh bẫy thường gặp Part 3 TOEIC này nhé. 👇

Bài hội thoại

M-Cn Hi, I think I lost my mobile phone while I was shopping here yesterday. The last time l remember using it was in the frozen food aisle. Has anyone turned in a phone?
W-Br Let me check. What does it look like?
M-Cn It has a green protector case with a picture of a motorcycle on the back.

W-Br: Ah, here it is.

W-Br Ah, here it is.
M-Cn Thank you so much. Oh. How much are these canned peaches? I forgot to buy them when I was here yesterday.
W-Br They’re two dollars.

Lưu ý: nội dung bài hội thoại không được in trong đề

Câu hỏi liên quan đến bài hội thoại

41. Where is the conversation most likely taking place?
(A) At a vegetable farm
(B) At an electronics store
(C) At a motorcycle repair shop
(D) At a grocery store

42. What does the woman ask the man to do?
(A) Describe a phone
(B) Show a receipt
(C) Contact a manufacturer
(D) Speak to a mechanic

43. What information does the woman give the man?
(A) The price of an item
(B) The name of a supervisor
(C) The location of a product
(D) The size of an order

Ở ví dụ này Strawberry sẽ đưa ra trước vị trí thông tin trả lời trong bài nghe và đáp án đúng của các câu hỏi để bạn dễ hiểu được bẫy mạch hội thoại không theo thứ tự câu hỏi.

Xét câu hỏi 41. Where is the conversation most likely taking place? (Cuộc hội thoại có nhiều khả năng diễn ra ở đâu?)

Đây là câu hỏi tổng quát, đáp án vẫn nằm ở phần mở bài:

M-Cn: Hi, I think I lost my mobile phone while I was shopping here yesterday. The last time l remember using it was in the frozen food aisle. Has anyone turned in a phone?

M-Cn: Xin chào, tôi nghĩ rằng mình đã làm mất điện thoại di động khi đi mua sắm ở đây ngày hôm qua. Lần cuối cùng tôi nhớ mình xài nó là ở lối bán thực phẩm đông lạnh. Có ai đã nộp một chiếc điện thoại không?

Đáp án đúng của câu 41 là (D) At a grocery store (Tại cửa hàng tạp hóa)

Xét câu hỏi 42. What does the woman ask the man to do? (Người phụ nữ yêu cầu người đàn ông làm gì?)

Đây là câu hỏi về thông tin chi tiết nhưng có câu trả lời nằm ở phần mở bài:

M-Cn: Hi, I think I lost my mobile phone while I was shopping here yesterday. The last time l remember using it was in the frozen food aisle. Has anyone turned in a phone?
W-Br: Let me check. What does it look like?

M-Cn: Xin chào, tôi nghĩ rằng mình đã làm mất điện thoại di động khi đi mua sắm ở đây ngày hôm qua. Lần cuối cùng tôi nhớ mình xài nó là ở lối bán thực phẩm đông lạnh. Có ai đã nộp một chiếc điện thoại không?
W-Br: Để tôi kiểm tra. Nó trông như thế nào?

Đáp án đúng của câu 42 là (A) Describe a phone (Miêu tả cái điện thoại).

Xét câu hỏi 43. What information does the woman give the man? (Người phụ nữ cung cấp thông tin gì cho người đàn ông?)

Đây là câu hỏi về thông tin chi tiết nhưng có câu trả lời nằm ở phần kết bài

M-Cn: Thank you so much. Oh. How much are these canned peaches? I forgot to buy them when I was here yesterday.
W-Br: They’re two dollars.

M-Cn: Cảm ơn rất nhiều. Ồ. Những quả đào đóng hộp này bao nhiêu vậy? Hôm qua ở đây mà tôi quên mua chúng mất.
W-Br: Chúng có giá hai đô la.

Đáp án đúng của câu 43 là (A) The price of an item (Giá của một mặt hàng)

Trong 3 câu hỏi trên thì câu 41 là câu hỏi tổng quát, câu 42 và 43 là câu hỏi về thông tin chi tiết. Hiển nhiên chúng ta sẽ cho rằng đáp án của câu 41 là ở phần mở bài, còn đáp án của câu 42 và 43 thì ở phần thân bài. Tuy nhiên, ta thấy câu trả lời của câu 42 và 43 lại nằm ở mở bài và kết bài.

Đây là bẫy nội dung bài hội thoại không đi theo thứ tự câu hỏi. Khi làm bài, nếu không biết bẫy này, bạn sẽ dễ dàng bỏ lơ thông tin chi tiết nằm ở đầu bài hội thoại hoặc cuối bài hội thoại.

Cách tránh bẫy thứ tự thông tin trong bài không theo thứ tự câu hỏi

Để tránh bẫy này, bạn cần:

 • Ưu tiên trả lời câu hỏi thông tin chi tiết trước.
 • Lắng nghe và cố gắng nắm được thông tin của bài hội thoại, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào thứ tự câu hỏi.

Bẫy thường gặp Part 3 TOEIC: Lặp từ, khác ngữ cảnh

Một trong những bẫy thường gặp Part 3 TOEIC là từ trong option giống với từ xuất hiện trong hội thoại nhưng lại có ngữ cảnh khác nhau nên nghĩa cũng khác nhau.
Cùng xét ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về bẫy này nhé!

Bài hội thoại

M-Cn Welcome to Tia Pottery. Can I help you find something?
W-Br Hi. I’d like to purchase a gift for a colleague. She’s retiring next month, and she really liked a vase we saw here before. I don’t see it here today though.
M-Cn Let me introduce you to Dmitry, one of our featured potters this month. If you’re interested, he could make something for your colleague.
M-Au Hi, I’m Dmitry. I have a catalog here with some examples of my work.
W-Br That’d be great. I’ll take a look. And I’ll be sure to tell her that the gift was custom­-made!

Lưu ý: nội dung bài hội thoại không được in trong đề

Câu hỏi liên quan đến đoạn hội thoại

What is the woman going to look at?
(A) An order form
(B) A Web site
(C) A catalog
(D) A gift

Câu hỏi What is the woman going to look at? (Người phụ nữ sẽ xem gì?) là câu hỏi về hành động tiếp theo nên chúng ta cần chú ý đến phần kết bài:

M-Au: Hi, I’m Dmitry. I have a catalog here with some examples of my work.
W-Br: That’d be great. I’ll take a look. And I’ll be sure to tell her that the gift was custom­-made!

M-Au: Xin chào, tôi là Dmitry. Tôi có một cuốn ca-ta-lô ở đây có một số ví dụ về công việc của tôi.
W-Br: Tuyệt quá. Tôi sẽ xem qua. Và tôi chắc chắn sẽ nói với cô ấy rằng món quà đã được làm theo yêu cầu!

Hãy cùng xem lại 4 phương án & nghĩa của từng phương án của câu hỏi này:

What is the woman going to look at? (Người phụ nữ sẽ xem gì?)

(A) An order form (Đơn đặt hàng)
(B) A Web site (Trang web)
(C) A catalog (Cuốn ca-ta-lô)
(D) A gift (Món quà)

Trong phần kết bài và trong phương án (C) và (D) đều đề cập đến cataloggift nhưng nếu bạn nghe kỹ thì catalog là cái mà người đàn ông đưa cho người phụ nữ xem còn gift chỉ là món quà mà cô ấy muốn làm tặng cho bạn mình. Vậy, đáp chính xác là C. Tuy nhiên vì take a look (~ look at)gift nằm trong cùng câu nói của người phụ nữ nên nếu bạn không nghe kỹ thì rất có thể sẽ bị nhầm gift là cái mà người phụ nữ sẽ xem, thay vì catalog.

Cách tránh bẫy lặp từ, khác ngữ cảnh

Người ra đề cố gài bẫy lặp từ này vào để “gây nhiễu” và thử thách khả năng nghe hiểu của bạn. Từ khóa riêng lẻ ở trường hợp này đã không còn tác dụng, vì vậy bạn buộc phải nghe hiểu ý cả câu của người nói.

Ngoài ra bạn còn cần chú ý đến các liên từ được dùng trong câu:

 • Liên từ bổ sung ý: and, plus, as well as,…
 • Liên từ chỉ sự tương phản: however, but,…
  Sau các liên từ này sẽ có thêm thông tin quan trọng để bạn quyết định chọn được đáp án đúng duy nhất.

Tiếp theo, cùng xét đến một bẫy khác mà nếu không cẩn thận bạn cũng sẽ bị mất điểm đáng tiếc.

Bẫy thường gặp Part 3 TOEIC: Đoán ý định của người nói (ĐỒNG Ý hay TỪ CHỐI)

Các câu về ý định của người nói (đồng ý hay từ chối làm việc gì) thường bắt đầu bằng các cấu trúc như:
I’d love to but I have to… (Tôi rất thích nhưng tôi phải…)
That’s a good idea, but… (Đó là ý hay nhưng…)

Thoạt đầu tưởng đồng ý nhưng khi nghe đến từ BUT (nhưng) là có “điềm” từ chối rồi đấy. Bạn phải cẩn thận nhé! Đừng vội dựa vào những cụm béo bở như “I’d love to…” hay “That’s a good idea…” mà cho rằng người nói đồng ý. Bẫy cả đấy! Bạn hãy cố gắng nắm thông tin của toàn bộ câu nói để chọn được đáp án chính xác cho câu hỏi. 💪

Cố gắng ghi nhớ tất cả các bẫy thường gặp Part 3 TOEIC và cách tránh bẫy bên trên để làm bài hiệu quả nhé. Nếu bạn muốn có cái nhìn tổng quát hơn hoặc muốn tìm hiểu về cách luyện nghe Part 3 TOEIC, hãy tham khảo bài viết sau đây nhé.

Luyện nghe Part 3 TOEIC max điểm Strawberrytoeic.com

Xem bài viết: Hướng dẫn cách Luyện nghe Part 3 TOEIC max điểm được biên soạn bởi đội ngũ Strawberry TOEIC.

Hy vọng những chia sẻ này hữu ích với bạn. Hãy ủng hộ Strawberry Team để chúng tôi sản xuất thêm nhiều nội dung hữu ích bằng cách click vào các biểu tượng chia sẻ ngay bên dưới các bạn nhé! Good luck!

Tham khảo:

Đánh giá của bạn về bài viết này?