Skip links

Cách làm bài Part 3 TOEIC

Mỗi phần thi trong bài thi TOEIC đều có cách làm bài đặc trưng riêng, với các phần thi khó thì lại càng cần có cách làm bài hiệu quả. Với một phần thi khó như Part 3 thì cách làm bài thế nào là tối ưu? Strawberry sẽ “mách” bạn cách làm bài Part 3 TOEIC hiệu quả và đơn giản nhất để giúp bạn đạt được mục tiêu điểm mong muốn trong kì thi TOEIC.

Để làm Part 3 TOEIC nhanh chóng và chính xác, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Đọc hiểu nhanh câu hỏi trước khi audio phát
 2. Xác định vị trí thông tin liên quan đến câu hỏi
 3. Khớp đáp án trong khi nghe

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết các bước làm bài Part 3 trên nhé!

Cách làm bài Part 3 TOEIC hiệu quả đầu tiên là hãy tận dụng đọc nhanh câu hỏi và các phương án trước khi từng đoạn hội thoại bắt đầu. Strawberry sẽ chỉ cho bạn cách sau:

Khi audio đọc hướng dẫn Hãy tận dụng thời gian để đọc nhanh câu hỏi của đoạn hội thoại đầu tiên.
Khi audio đọc câu hỏi cuối mỗi đoạn hội thoại (từ đoạn hội thoại 2 đến 13) Hãy tận dụng nó để đọc câu hỏi cho đoạn hội thoại tiếp theo.

Lưu ý

Hãy cố gắng trả lời từng câu hỏi ngay trong lúc nghe. Làm vậy bạn sẽ không quên thông tin vừa nghe và có thời gian đọc câu hỏi cho hội thoại tiếp theo.

Khi đọc hiểu phần câu hỏi, bạn không nên đọc hết toàn bộ mà chỉ đọc lướt và tập trung vào các từ mang nghĩa chính. Chẳng hạn như danh từ, động từ, tính từ, từ để hỏi và từ phủ định (no, not, never…).

Ví dụ

Where does the woman work? (Người phụ nữ làm việc ở đâu?)
(A) At an amusement park (Tại công viên giải trí)
(B) At a fitness center (Tại trung tâm thể dục)
(C) At a bicycle-tour company (Tại một công ty tổ chức tour xe đạp)
(D) At an automobile dealership (Tại một đại lý xe hơi)

Từ ví dụ trên, bạn có thể thấy các từ in xanh là từ khóa cần chú ý trong câu hỏi và phương án trả lời. Khi đọc phần câu hỏi bạn nên tập trung vào các từ khóa như vậy.

Trong lúc đọc hiểu nhanh câu hỏi thì bạn nên xác định luôn loại câu hỏi đó là gì.

(Nếu chưa biết về các loại câu hỏi này thì bạn có thể đọc bài Các loại câu hỏi trong Part 3 TOEIC)

Làm như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho bước tiếp theo là xác định vị trí thông tin trong bài hội thoại có liên quan đến câu hỏi.

Cách làm bài Part 3 TOEIC: Xác định vị trí thông tin liên quan đến câu hỏi

3 câu hỏi về đoạn hội thoại thông thường sẽ hỏi về thông tin tương ứng với 3 phần “mở bài”, “thân bài” và “kết bài”. Cụ thể như sau:

Câu hỏi tổng quát Thường có đáp án nằm ở phần mở bài hội thoại.
Câu hỏi thông tin chi tiết Thường có đáp án nằm ở phần thân bài hội thoại.
Câu hỏi về hành động tiếp theo Thường có đáp án ở phần kết bài hội thoại.

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách xác định thông tin trong bài hội thoại có liên quan đến câu hỏi.

Bài hội thoại

W-Br Hi, Carlos. Did you see the e-mail from the manager? Our fitness center’s going to stay open 24 hours!
M-Au Yes, I read it. The e-mail said the new hours will start next month. I think it’ll make our members very happy. They’ve wanted later hours for a while.
W-Br Definitely. The manager also asked us to make some signs and post them around the gym so members are aware of this change.
M-Au I have some time now. I’ll get started making those signs right away.

*Lưu ý: nội dung bài hội thoại không được in trong đề.

Câu hỏi liên quan đến bài hội thoại

44. Where do the speakers work?
(A) At a clothing store
(B) At a fitness center
(C) At a software company
(D) At a sports arena

45. According to the speakers, what will happen next month?
(A) Pricing options will change.
(B) Renovation work will begin.
(C) New employees will be hired.
(D) Business hours will be extended.

46. What does the man offer to do?
(A) Make some signs
(B) Update a schedule
(C) Estimate some costs
(D) Send an e-mail

Xét câu hỏi 44. Where do the speakers work? (Người nói làm việc ở đâu?)

Đây câu hỏi tổng quát nên câu trả lời của nó sẽ nằm ở phần mở bài. Trong đoạn thoại ở trên, phần mở bài chính là câu này:

W-Br: Hi, Carlos. Did you see the e-mail from the manager? Our fitness center’s going to stay open 24 hours!
W-Br: Xin chào Carlos. Bạn có thấy e-mail từ quản lý không? Trung tâm thể dục của chúng ta sẽ mở cửa 24 giờ!

Hãy cùng xem lại 4 đáp án & nghĩa của từng đáp án của câu hỏi này:

44. Where do the speakers work? (Người nói làm việc ở đâu?)
(A) At a clothing store (Tại cửa hàng bán quần áo)
(B) At a fitness center (Tại trung tâm thể dục)
(C) At a software company (Tại công ty phần mềm)
(D) At a sports arena (Tại một đấu trường thể thao)

Chúng ta thấy phương án (B) At a fitness center(Tại trung tâm thể dục) cũng có đề cập đến “fitness center” như phần mở bài của đoạn thoại (Our fitness center’s going to stay open 24 hours! – Trung tâm thể dục của chúng ta sẽ mở cửa 24 giờ!), cho nên đáp án đúng cũng chính là B.

Xét câu hỏi 45. According to the speakers, what will happen next month? (Theo các người nói, điều gì sẽ xảy ra vào tháng tới?)

Đây câu hỏi thông tin chi tiết nên đáp án của nó sẽ rơi vào phần thân bài hội thoại trên:

M-Au: Yes, I read it. The e-mail said the new hours will start next month. I think it’ll make our members very happy. They’ve wanted later hours for a while.
W-Br: Definitely. The manager also asked us to make some signs and post them around the gym so members are aware of this change.

M-Au: Vâng, tôi đọc rồi. Email nói là giờ hoạt động mới sẽ bắt đầu áp dụng vào tháng tới. Tôi nghĩ nó sẽ khiến cho các thành viên rất vui. Họ đã muốn giờ muộn trong một thời gian.
W-Br: Chắc chắn rồi. Quản lý cũng yêu cầu chúng tôi làm một số bảng chỉ dẫn và dán chúng xung quanh phòng tập để các thành viên biết về sự thay đổi này.

Hãy cùng xem lại 4 đáp án & nghĩa của từng đáp án của câu hỏi này:

45. According to the speakers, what will happen next month? (Theo các người nói, điều gì sẽ xảy ra vào tháng tới?)
(A) Pricing options will change. (Giá sẽ thay đổi.)
(B) Renovation work will begin. (Công việc cải tạo sẽ bắt đầu.)
(C) New employees will be hired. (Nhân viên mới sẽ được thuê.)
(D) Business hours will be extended. (Giờ làm việc sẽ được kéo dài.)

Chúng ta thấy trong câu (D) có nguyên ý “Business hours will be extended.” tương đương nghĩa với ý “new hours will start next month.” trong câu thoại của phần thân bài (The e-mail said the new hours will start next month. – Email nói là giờ hoạt động mới sẽ bắt đầu áp dụng vào tháng tới.), cho nên đáp án đúng chính là D.

Đây là câu hỏi 46. What does the man offer to do? (Người đàn ông đề nghị làm gì?)

Đây là câu hỏi về hành động tiếp theo nên câu trả lời sẽ có ở phần kết bài. Chú ý, đây là câu hỏi về vai “man” nên hay để ý đến giọng đọc của người đàn ông. Trong đoạn thoại ở trên, phần kết bài chính là câu này:

M-Au: I have some time now. I’ll get started making those signs right away.

M-Au: Bây giờ tôi có một chút thời gian. Tôi sẽ bắt đầu làm những tấm biển đó ngay lập tức.

Hãy cùng xem lại 4 đáp án & nghĩa của từng đáp án của câu hỏi này:

46. What does the man offer to do? (Người đàn ông đề nghị làm gì?)
(A) Make some signs (Làm một số tấm biển)
(B) Update a schedule (Cập nhật lịch làm việc)
(C) Estimate some costs (Ước tính chi phí)
(D) Send an e-mail (Gửi e-mail)

Chúng ta thấy trong phương án (A) Make some signs (Làm một số tấm biển)“make some signs” tương đương nghĩa với ý “making those signs” trong câu nói của người đàn ông ở phần kết bài (I’ll get started making those signs right away. – Tôi sẽ bắt đầu làm những tấm biển đó ngay lập tức) nên đáp án đúng cũng chính là câu A.

Sau khi phân tích xong ví dụ chắc bạn đã hiểu hơn về cách xác định vị trí thông tin liên quan đến câu hỏi đúng chứ?

Tóm tắt lại, bạn cần nắm được các ý chính sau đây

 • Nếu là câu hỏi tổng quát thì câu trả lời có khả năng cao sẽ xuất hiện ngay đầu bài hội thoại.
 • Nếu là câu hỏi thông tin chi tiết thì câu trả lời có khả năng cao sẽ xuất hiện ở giữa bài hội thoại. (Lưu ý: đôi khi câu trả lời của loại câu hỏi này sẽ nằm ở mở bài, hãy xem bài Bẫy thường gặp Part 3 TOEIC và cách tránh bẫy để biết thêm.)
 • Nếu là câu hỏi về hành động tiếp theo thì câu trả lời có khả năng cao sẽ xuất hiện ở cuối bài hội thoại.

Nắm được cách xác định vị trí thông tin như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho bước tiếp theo là khớp đáp án trong khi nghe.

Cách làm bài Part 3 TOEIC: Khớp đáp án trong khi nghe

Như đã đề cập ở trên, bạn cần chú ý đến phần mở bài, thân bài và kết bài khi nghe và so khớp thông tin với câu hỏi và phương án trả lời để chọn đáp án đúng. Đáp án thường xuất hiện ngay trước hoặc sau từ khóa trong câu hỏi khi nó xuất hiện trong bài nói.

Khi so khớp đáp án, thường có 4 trường hợp sau:

 1. Trường hợp đơn giản.
 2. Trường hợp đồng nghĩa.
 3. Trường hợp tổng hợp ra chủ đề
 4. Trường hợp phải hiểu ý cả câu / đoạn

Cách làm bài Part 3 TOEIC: Trường hợp đơn giản

Với trường hợp đơn giản này, đáp án đúng có từ khóa giống với từ hoặc cụm từ được nhắc đến trong đoạn hội thoại.

Cùng phân tích ví dụ để hiểu hơn về trường hợp này nhé. Dưới đây là đoạn trích từ một bài hội thoại Part 3.

Trích đoạn hội thoại

M-Cn: Marie, did you hear the news about our company merger with Geller Technical Solutions? It’s scheduled to happen before the end of the year.

M-Cn: Marie, bạn có nghe tin tức sáp nhập công ty chúng ta với Giải pháp kỹ thuật Geller? Nó được lên kế hoạch sẽ diễn ra trước khi kết thúc năm.

Câu hỏi liên quan đến đoạn thoại

What change are the speakers discussing? (Người nói đang thảo luận về sự thay đổi gì?)
(A) An updated vacation policy (Chính sách kỳ nghỉ cập nhật)
(B) A technology upgrade (Một bản nâng cấp công nghệ)
(C) A company merger (Sáp nhập công ty)
(D) An office renovation (Cải tạo văn phòng)

Chúng ta thấy trong phương án (C) A company merger (Sáp nhập công ty) có đề cập đến “company merger” cũng như trong đoạn thoại (Marie, did you hear the news about our company merger with Geller Technical Solutions? – Marie, bạn có nghe tin tức sáp nhập công ty chúng ta với Giải pháp kỹ thuật Geller?). Vì vậy đáp án đúng chính là C.

Vậy trong trường hợp khớp đáp án đơn giản này, bạn phải nghe được từ hoặc cụm từ trong bài hội thoại giống với từ hoặc cụm từ trong đáp án.

Cách làm bài Part 3 TOEIC: Trường hợp đồng nghĩa (phổ biến nhất)

Ở trường hợp này, đáp án đúng có từ khóa đồng nghĩa với từ hoặc cụm từ trong hội thoại. Tức là từ hoặc cụm từ có thể khác nhau về chính tả / hình thức nhưng về ngữ nghĩa thì như nhau.

Cùng phân tích ví dụ để hiểu hơn về trường hợp này nhé. Dưới đây là đoạn trích từ một bài hội thoại Part 3.

Trích đoạn hội thoại

M-Cn: I know… How about hiring a couple of extra workers for the last stage of our sewing assembly line? It’s the finishing touches that take the most time and delay production.

M-Cn: Tôi biết … Thuê thêm một vài công nhân làm ở giai đoạn cuối của dây chuyền may thì thế nào? Khâu xử lý cuối cùng tốn nhiều thời gian nhất và trì hoãn việc sản xuất.

Câu hỏi liên quan đến đoạn thoại

What does the man suggest doing? (Người đàn ông đề nghị làm gì?)
(A) Modifying a blueprint (Sửa đổi bản thiết kế)
(B) Opening a retail location (Mở một địa điểm bán lẻ)
(C) Purchasing new equipment (Mua thiết bị mới)
(D) Hiring additional staff (Thuê thêm nhân viên)

Chúng ta thấy trong câu (D) Hiring additional staff (Thuê thêm nhân viên) có “additional staff” đồng nghĩa với từ khóa “extra workers” trong bài nghe (How about hiring a couple of extra workers…? – Thuê thêm một vài công nhân thì thế nào…?). Vậy khi khớp đáp án theo kiểu từ đồng nghĩa thì ta chọn được đáp án đúng là D.

Hãy cùng đi đến trường hợp khớp đáp án khó hơn là tổng hợp ra chủ đề nhé!

Cách làm bài Part 3 TOEIC: Trường hợp tổng hợp ra chủ đề

Với trường hợp này, để chọn được đáp án đúng bạn cần suy luận tổng hợp từ một số từ vựng trong hội thoại liên quan đến 1 chủ đề.

Cùng phân tích ví dụ để hiểu hơn về trường hợp này nhé. Dưới đây là đoạn trích từ một bài hội thoại Part 3.

Trích đoạn hội thoại

W-Br: Antonio, I’d like your input about how we can make our spring athletic clothing line more original.
M-Cn: How about designing some geometric patterns that we can have printed onto our fabric? That would set our clothing apart from other brands that use muted, solid colors.

W-Br: Antonio, tôi muốn bạn đóng góp ý kiến về cách chúng ta có thể làm cho dòng quần áo thể thao mùa xuân của mình trở nên độc đáo hơn.
M-Cn: Thiết kế một số mẫu hình học mà chúng ta có thể in trên vải thì thế nào? Điều đó sẽ làm cho quần áo của chúng ta khác biệt với các thương hiệu khác sử dụng màu lặng và màu đồng nhất.

Câu hỏi liên quan đến đoạn thoại

What industry do the speakers most likely work in? (Người nói có nhiều khả năng làm việc trong ngành nào?)
(A) Television (Truyền hình)
(B) Fashion (Thời trang)
(C) Home furnishings (Nội thất gia đình)
(D) Advertising (Quảng cáo)

Chúng ta sẽ để ý được trong bài nghe có các từ / cụm từ như: spring athletic clothing line (dòng quần áo thể thao mùa xuân), designing some geometric patterns (thiết kế một số mẫu hình học), fabric (vải), brands (thương hiệu). Khi nghe, bạn sẽ phần nào đoán được các cụm này thuộc chủ đề Fashion (Thời trang) nên B chính là đáp án đúng.

Lưu ý

Khi làm bài thi cũng như khi ôn luyện Part 3 TOEIC, bạn sẽ gặp nhiều câu hỏi yêu cầu bạn phải biết từ vựng trong bài hội thoại có liên quan đến chủ đề lớn hơn nào. Như đã giải thích ở ví dụ trên hoặc có một ví dụ khác là cụm “make a dinner reservation” thuộc chủ đề khách sạn, nhà hàng. Vì vậy, để làm tốt dạng này bạn cần trau dồi thêm Từ vựng Part 3 TOEIC theo chủ đề. 

Tiếp theo, Strawberry sẽ giúp bạn “xử” trường hợp khớp đáp án khó nhất là hiểu ý cả câu / đoạn để chọn được đáp án đúng.

Cách làm bài Part 3 TOEIC: Trường hợp phải hiểu ý cả câu / đoạn (khó nhất)

Không như các trường hợp trước hầu hết dựa vào từ vựng để chọn đáp án, trường hợp này bạn phải hiểu ý của cả câu / đoạnsuy luận để chọn được đáp án đúng.

Cùng phân tích ví dụ để hiểu hơn về trường hợp này nhé. Dưới đây là đoạn trích từ một bài hội thoại Part 3.

Trích đoạn hội thoại

W-Br: Ming, can you still drive me to the Hair and Beauty Expo this weekend? I can’t wait to see all the new products.
M-Au: Well, as it turns out, I have a big job this weekend.

W-Br: Ming, bạn vẫn có thể chở tôi đến Hội chợ Triển lãm Tóc và Làm đẹp vào cuối tuần này chứ? Tôi nóng lòng muốn xem tất cả các sản phẩm mới.
M-Au: À, hóa ra là cuối tuần này tôi có việc quan trọng phải làm rồi.

Câu hỏi liên quan đến đoạn thoại

What does the man mean when he says, “I have a big job this weekend”?
(A) He is unhappy about a schedule.
(B) He cannot give the woman a ride.
(C) He will receive a large payment.
(D) He needs some assistance.
Người đàn ông có ý gì khi nói, “Cuối tuần này tôi có việc quan trọng phải làm rồi”?
(A) Anh ấy không hài lòng về lịch trình.
(B) Anh ấy không thể cho người phụ nữ đi nhờ.
(C) Anh ấy sẽ nhận được một khoản thanh toán lớn.
(D) Anh ấy cần sự giúp đỡ.
Suy luận

Như đã nói, bạn cần suy luận từ những gì nghe được để chọn được đáp án.

Người phụ nữ nhờ vả: can you still drive me to…this weekend? (bạn có thể chở tôi đến…vào cuối tuần này?)

Người đàn ông trả lời: I have a big job this weekend. (Cuối tuần này tôi có việc quan trọng phải làm rồi). Cần phải hiểu ý của người đàn ông khi nói là vì bận việc quan trọng vào cuối tuần nên không thể chở người phụ nữ được. Vậy B là đáp án đúng.

Tóm tắt điều cần ghi nhớ trong bài

Như vậy, để làm bài Part 3 TOEIC hiệu quả bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Đọc hiểu nhanh câu hỏi trước khi vào bài nghe chính thức
 • Xác định trước vị trí câu trả lời trong bài nghe cho từng câu hỏi
 • Lắng nghe bài hội thoại và khớp đáp án.

Điều quan trọng nhất là bạn hãy cố gắng luyện nghe thật nhiều để nâng cao trình độ nghe của mình, từ đó làm bài tự tin và hiệu quả hơn nhé.

Vừa rồi Strawberry đã chia sẻ với bạn cách làm Part 3 TOEIC. Khi làm bài thi cũng như khi ôn luyện hãy nhớ áp dụng các cách trên để đạt được mục tiêu điểm như mong muốn nhé. Nếu bạn muốn có cái nhìn tổng quát hơn hoặc muốn tìm hiểu về cách luyện nghe Part 3 TOEIC, hãy tham khảo bài viết sau đây nhé.

Luyện nghe Part 3 TOEIC max điểm Strawberrytoeic.com

Xem bài viết: Hướng dẫn cách Luyện nghe Part 3 TOEIC max điểm được biên soạn bởi đội ngũ Strawberry TOEIC.

Hãy ủng hộ Strawberry Team bằng cách click vào các biểu tượng chia sẻ ngay bên dưới bạn nhé! 

Tham khảo: 

Đánh giá của bạn về bài viết này?