Skip links

Câu hỏi WH question trong Part 2 TOEIC

Câu hỏi WH question là loại câu hỏi phổ biến nhất trong Part 2 TOEIC, chiếm đến 45%. Loại câu hỏi này bắt đầu bằng các từ để hỏi Who, What, Which, Where, When, Why hoặc How, thường được dùng để hỏi thông tin.

Để giúp bạn ôn luyện dễ dàng hơn, Strawberry TOEIC chia câu hỏi WH question thành hai nhóm.

Nhóm câu hỏi dễ bao gồm Who, Where, WhenWhy. Tại sao dễ? Vì những câu hỏi này có cách trả lời cố định, bạn chỉ cần nghe được từ để hỏi (question word) ở đầu câu, cho dù bạn không hiểu hết câu hỏi vẫn có thể chọn được đáp án phù hợp. Ví dụ, bạn nghe WHEN, đáp án đúng chắc chắn phải chứa thời gian. Hoặc nếu bạn nghe WHERE, chắc chắn đáp án phải là nơi chốn chứ không thể nào là thời gian, phải không nè?

Nhóm câu hỏi khó bao gồm What, WhichHow, đòi hỏi bạn phải nghe được cả từ để hỏi (question word) ở đầu câu và các keyword để hiểu ý câu hỏi thì mới chọn được đáp án đúng.

Okela, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu với nhóm câu hỏi dễ nhé.

Câu hỏi WHO

Đương  nhiên câu hỏi Who hỏi về người. Vì thế, khi nghe câu hỏi Who bạn hãy yên tâm rằng option nào rơi vào một trong bốn trường hợp sau đây chắc chắn sẽ là đáp án đúng.

Tên người (phổ biến nhất)

Who’s scheduled to clean the kitchen? (Ai là người đã được xếp lịch lau dọn nhà bếp?)
A. By the sink. (Bên cạnh bồn rửa chén.)
B. Yes, every day. (Vâng, mỗi ngày)
C. Jack is. (Là Jack.)
=> Đáp án đúng là câu C, chứa tên người

Nghề nghiệp, chức vụ

Who’s going to pick up Pablo from the airport? (Ai sẽ đón Pablo từ sân bay?)
A. A driver will pick him up at twelve. (Một tài xế sẽ đón anh ta lúc mười hai giờ.)
B. They’re my favorite airline. (Họ là hãng hàng không yêu thích của tôi.)
C. At the baggage claim. (Tại khu vực nhận hành lý.)

=> Đáp án đúng là câu A, chứa từ chỉ nghề nghiệp.

Công ty, phòng ban

Who should I call about the broken window? (Tôi nên gọi cho ai về cửa sổ bị hỏng?)
A. The maintenance department. (Bộ phận bảo trì.)
B. Try not to leave it open. (Cố gắng đừng để nó mở.)
C. Around nine o’clock. (Khoảng chín giờ.)

=> Đáp án đúng là câu A, chứa từ chỉ phòng ban.

Câu trả lời có ý “Tôi không biết”

Who’s leading the logo design project? (Ai là người dẫn đầu dự án thiết kế logo?)
A. I can lead you there. (Tôi có thể dẫn bạn đến đó.)
B. By the third of October. (Vào ngày ba tháng mười.)
C. We’re still deciding. (Chúng tôi vẫn đang quyết định.)

=> Đáp án đúng là câu C. “Chúng tôi vẫn đang quyết định” nghĩa là “Tôi không biết”.

Nhân đây mách bạn một mẹo nhỏ nè: Câu trả lời có ý “Tôi không biết” luôn luôn là đáp án đúng. 100% luôn á, đúng với tất cả các loại câu hỏi Part 2 TOEIC chứ không riêng gì câu hỏi WH question.

Tóm lại, khi nghe câu hỏi WHO, bạn cứ mạnh dạn chọn option có chứa tên người, nghề nghiệp – chức vụ, công ty – phòng ban hoặc câu trả lời có ý “Tôi không biết” nha. Không sai đi đâu được đâu!

À, nhắc nhẹ bạn chỗ này một xíu nè, nhớ học từ vựng về nghề nghiệp, chức vụ, phòng ban nhé.

Chúng ta cùng tìm hiểu câu hỏi WH question tiếp theo nha.

Câu hỏi WH question – WHERE

Rõ ràng là câu hỏi Where hỏi về nơi chốn, vì thế đáp án đúng phải nói về nơi chốn hoặc câu trả lời có ý “Tôi không biết”, thường rơi vào các trường hợp sau đây:
– Giới từ + địa điểm cụ thể
– Các cụm từ hướng dẫn chỉ đường
– Câu trả lời dạng suy luận
– Dạng “Tôi không biết”

cau hoi where strawberrytoeic.com

Giới từ + địa điểm cụ thể

Sau đây là các giới từ chỉ nơi chốn phổ biến:

In + N (trong)
On + N (trên)
At + N (ở/ tại)
Between + N (ở giữa)
Behind + N (phía sau)
In front of + N (phía trước)
Near/ next to + N (ở gần/ cạnh bên)

Opposite + N (đối diện)
Under + N (phía dưới)
Across + N (phía bên kia)
To the left of + N (ở phía bên trái)
To the right of + N (ở phía bên phải)
Along + N (dọc theo)

Ví dụ:
A: Where is the company’s headquarter? (Trụ sở chính của công ty ở đâu?)
B: In Berlin, Germany. (Ở Berlin, Đức)

A: Where is Mr. Watanabe’s office? (Văn phòng của ông Watanabe ở đâu?)
B: All directors are on the fifth floor. (Tất cả giám đốc đều ở tầng 5)

Các cụm từ hướng dẫn chỉ đường

Bạn biết cách chỉ đường chưa? Hãy dùng các cụm từ sau:
Turn left (quẹo trái)
Turn right (quẹo phải)
Go straight ahead (đi thẳng)

Ví dụ:
A: Where can I find the nearest post office? (Tôi có thể tìm thấy bưu điện gần nhất ở đâu?)
B: Turn left at the first intersection and you’re there. (Rẽ trái tại ngã tư đầu tiên, và bạn sẽ tới đó.)

Câu trả lời dạng suy luận

Thỉnh thoảng khi được hỏi Where, người nghe không trả lời trực tiếp nơi chốn mà nói gián tiếp, phải suy luận mới hiểu ý. Tuy nhiên câu trả lời dạng này không phổ biến.

Ví dụ:
A: Where’s the museum’s sculpture exhibit? (Triển lãm điêu khắc của bảo tàng ở đâu?)
B: I’m going that way now. (Giờ tôi cũng đang đi đến đó.)

Ý suy luận: Người trả lời tiện đường nên sẽ dẫn người hỏi đến nơi có triển lãm luôn.

Câu trả lời có ý “Tôi không biết”

Once again, bạn hãy nhớ rằng câu trả lời có ý “Tôi không biết” luôn là đáp án đúng nhé.

Ví dụ:
A: Where will the company retreat be next year? (Kỳ nghỉ dưỡng của công ty vào năm tới sẽ là ở đâu?)
B: It hasn’t been decided yet. (Nó vẫn chưa được quyết định.)

Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang câu hỏi When nha.

Câu hỏi WHEN

Đáp án đúng cho câu hỏi When thường rơi vào các trường hợp sau đây:
– Các cụm từ chỉ thời gian
– Giới từ + thời gian cụ thể
– Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
– Câu trả lời dạng suy luận
– Dạng “Tôi không biết”

* Lưu ý: Thời gian của câu trả lời phải khớp với thì của câu hỏi nhé.

cau hoi when strawberrytoeic.com

Các cụm từ chỉ thời gian

Trong bài nghe Part 2 TOEIC, bạn sẽ thường gặp các cụm từ chỉ thời gian sau:

Sometime next week
Early this morning
Not until tomorrow
Every day
Last month

Later this month
Anytime today
Soon (Sớm thôi)
As soon as possible (Càng sớm càng tốt)

Ví dụ:
A: When will the design team meet? (Khi nào nhóm thiết kế sẽ họp vậy?)
B: Sometime next month. (Một lúc nào đó vào tháng tới.)

Giới từ + thời gian cụ thể

In:
– Tháng: In March / August
– Năm: In 2021 / 1980
– Mùa: In spring / summer
– Buổi: In the morning / afternoon / evening

On:
– Ngày: On the twenty-first (21st)
– Ngày và tháng: On 22nd January
– Ngày tháng năm: On 15th April 2020

At:
– Giờ: At 5 o’clock
– Thời điểm trong ngày: At noon / midnight
– Ngày lễ: At Christmas

Before: Before 7 AM
After: After midnight
By: By noon
In + N (sau khoảng thời gian): In 2 years (2 năm nữa)
N + Ago (cách đây …): 1 month ago
Between + N (trong khoảng thời gian): between November and December
During + N (trong suốt khoảng thời gian): during my childhood

Ví dụ:
A: When will our Internet service be working again? (Khi nào dịch vụ Internet của chúng ta hoạt động lại?)
B: It should be fixed by noon. (Nó sẽ được sửa xong trước buổi trưa.)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian = liên từ + S + V
Các liên từ chỉ thời gian phổ biến:

As soon as + S + V (Ngay khi): as soon as I get there
Until + S + V (Mãi cho đến khi): until the bus leaves
When + S + V (Khi): when I came home
Before + S + V (Trước khi): before I go to bed
After + S + V (Sau khi): after I finish my homework
(Các từ in đậm là các liên từ chỉ thời gian phổ biến)

Ví dụ:
A: When will the presentation materials be ready? (Khi nào tài liệu thuyết trình sẽ sẵn sàng?)
B: After I receive the survey’s result. (Sau khi tôi nhận được kết quả của cuộc khảo sát.)

Câu trả lời dạng suy luận

Ví dụ:
A: When will you start looking for a new apartment? (Khi nào bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm một căn hộ mới?)
B: My job transfer has been canceled. (Việc thuyên chuyển chỗ làm của tôi đã bị hủy bỏ.)

Ý suy luận: Thuyên chuyển công việc bị hủy bỏ tức là không phải tới chỗ khác làm nữa nên không còn cần phải tìm chỗ ở mới nữa.

Câu trả lời có ý “Tôi không biết”

Ví dụ:
A: When will the company retreat be held? (Khi nào kỳ nghỉ dưỡng của công ty sẽ diễn ra vậy?)
B: I haven’t heard of it. (Tôi chưa nghe nói về nó.)

Câu hỏi Wh question Part 2 TOEIC dạng dễ cuối cùng là Why.

Câu hỏi WHY

Đáp án đúng cho loại câu hỏi này thường như sau:

Có các liên từ / giới từ chỉ nguyên nhân:

A: Why is the flight delayed? (Tạo sao chuyến bay bị hoãn?)
B: Because we’re waiting for a storm to pass. (Vì chúng ta đang chờ cho cơn bão đi qua.)

Câu không có “because”, nhưng nghĩa hợp lý:

A: Why did Mr. Harrison resign from his position? (Tại sao ông Harrison từ chức?)
B: He found a different job. (Ông ấy đã tìm được một công việc khác.)

Dạng câu trả lời nghĩa suy luận:

A: Why are we meeting to discuss the budget? (Tại sao chúng ta lại họp bàn về ngân sách?)
B: Have you seen last quarter’s sales figures? (Bạn đã xem số liệu bán hàng của quý trước chưa?)

Ý suy luận: số liệu bán hàng quý trước thấp nên cần họp để thảo luận về ngân sách.

Câu trả lời có ý “Tôi không biết”:

A: Why is it so hot in this room? (Tại sao trong phòng này nóng quá vậy?)
B: Sorry, I just got here. (Xin lỗi, tôi chỉ vừa mới tới.)

Chúng ta vừa tìm hiểu xong các dạng câu hỏi Wh question dễ, bây giờ sang các dạng câu hỏi khó nhé.

Câu hỏi WH question khó

Các dạng câu hỏi Wh question khó gồm có What, Which và How, đòi hỏi bạn phải nghe các keyword phía sau mới chọn được đáp án thích hợp.

Câu hỏi WHAT – WHICH

What / Which nghĩa là “cái gì / cái nào”, câu trả lời thường là danh từ chỉ vật, sự việc hoặc động từ. Có 3 cách trả lời phổ biến như sau:

Câu trả lời thông tin trực tiếp:

A: What ingredients are in this cake? (Trong bánh này có những nguyên liệu gì?)
B: Some dried fruits and nuts. (Một vài loại trái cây sấy và hạt.)

Câu trả lời dạng suy luận:

A: What time is your flight to Hamburg? (Chuyến bay của bạn đến Hamburg lúc mấy giờ?)
B: The travel agent sent an itinerary. (Bên đại lý du lịch đã gửi một lịch trình.)

Ý suy luận: Lịch trình mà đại lý du lịch gửi có chứa thời gian chuyến bay, phải vô lịch xem mới biết được chính xác.

Câu trả lời dạng khác:

A: Which file cabinet did you reorganize? (Bạn đã sắp xếp cái tủ hồ sơ nào vậy?)
B: The one by the window. (CÁI gần cửa sổ.)

Lưu ý:
Trong câu hỏi Which hoặc What có sự chọn lựa, câu trả lời có chứa “the one” (CÁI mà) luôn là câu trả lời đúng.

Wow, chúng ta đã đi được khá xa rồi hén! Chỉ còn loại câu hỏi Wh question cuối cùng: How.

Câu hỏi HOW

Có 3 cách đặt câu hỏi Wh question với How, và ứng với mỗi cách hỏi chúng ta có phương pháp trả lời riêng nhé.

– How + BE
– How + động từ thường
– How + tính từ / trạng từ

How + BE (is / are / was / were) + S?

Cấu trúc này hỏi về trạng thái, đặc điểm, ý hỏi “Ra sao?” “Như thế nào?”.
Câu trả lời thường dùng tính từ.

Ví dụ:
A: How was the dance performance? (Màn nhảy thế nào?)
B: It was excellent! (Nó xuất sắc!)

How + động từ thường (How + trợ động từ + S + V?)

Trong cấu trúc này, “How” có nghĩa là “Bằng cách nào?”, được dùng để hỏi về Phương tiện đi lại hay Cách thức làm gì đó.
Cách trả lời như sau:

Phương tiện: 
by car (bus / train / plane / ship)
on foot

Cách thức: 
by + V-ing (by working hard)
with + N (with some flowers)

Ví dụ:
A: How does he usually get to work? (Anh ấy thường đi làm bằng cách nào?)
B: By bus. (Bằng xe buýt.)

A: How do you turn the packaging machine on? (Bạn mở máy đóng gói thế nào vậy?)
B: By pushing the green button. (Bằng cách nhấn nút màu xanh.)

*Lưu ý: Đôi khi đáp án không dùng “by, on, with”, chỉ có nội dung liên quan thôi.
Ví dụ:
A: How do I reset my password? (Làm thế nào tôi thiết lập lại mật khẩu của mình?)
B: You should call the help desk. (Bạn nên gọi bộ phận hỗ trợ.)

How + tính từ / trạng từ

Cấu trúc này được dùng để hỏi về các đặc tính của sự vật, sự việc như giá cả, số lượng, tần xuất, khoảng cách, khoảng thời gian.

How much + danh từ không đếm được (bao nhiêu – thường hỏi về giá cả )
How many + danh từ đếm được (bao nhiêu)
How long (bao lâu / dài bao nhiêu)
How often (bao lâu một lần)
How soon (sớm nhất là khi nào)
How old (bao nhiêu tuổi)

Câu hỏi

     Cách trả lời

How much

[con số] [đơn vị tiền tệ] (dollars, euros, pounds)

How many

[con số] (hundred, thousand, million)

How long

[con số] [đơn vị thời gian] (seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years)

How often

[mỗi … ] Every day (week, month)
[số lần] (once, twice, several times) a day/week/month/year
[adverb] (never/ rarely/sometimes/often/usually/always)

Ví dụ:
A: How much do the tickets cost? (Giá vé là bao nhiêu?)
B: Twenty dollars, I think. (Tôi nghĩ là 20 đô la.)

A: How many shipments are we sending out every day? (Chúng ta gửi bao nhiêu lô hàng mỗi ngày?)
B: We’re up to 50. (Chúng ta gửi lên tới 50 lô.)

A: How often do you buy new glasses? (Bao lâu bạn mua kính mới một lần?)
B: About twice a year. (Khoảng hai lần một năm.)

Lời kết

Trên đây là bài giới thiệu chi tiết về loại câu hỏi Wh question của bài luyện nghe Part 2 TOEIC, nếu bạn muốn có cái nhìn tổng quát hơn về Part 2 hoặc muốn tìm hiểu về các loại câu hỏi khác của Part 2, từ vựng thường gặp và bẫy khi luyện nghe Part 2 TOEIC, hãy tham khảo bài viết ở đường link bên dưới nhé.

Luyện nghe part 2 TOEIC Strawberrytoeic.com

Xem bài viết: Hướng dẫn cách Luyện nghe Part 2 TOEIC max điểm được biên soạn bởi đội ngũ Strawberry TOEIC.

Hy vọng những chia sẻ này hữu ích với bạn. Nếu bạn thấy hay, hãy ủng hộ Strawberry Team bằng cách click vào các biểu tượng chia sẻ ngay bên dưới các bạn nhé!

Tham khảo:

5/5 - (2 votes)