Skip links

Luyện nghe Part 3 TOEIC: Đoạn hội thoại

Luyện nghe Part 3 TOEIC – Conversation (Đoạn hội thoại) được xem là phần thi khó đối với nhiều người vì có đoạn hội thoại tương đối dài, phần câu hỏi cũng dài và tốc độ đọc nhanh hơn Part 1 và 2. Vì vậy, để làm tốt phần thi này, bạn cần phải có kỹ năng nghe hiểu tốt, vốn từ vựng phổ biến trong Part 3 TOEIC và cách làm bài hiệu quả. Trong bài này, Strawberry TOEIC sẽ khái quát cho bạn cách luyện nghe Part 3 TOEIC format mới đơn giản mà hiệu quả để max điểm luôn nhé. OK, let’s go!

Giới thiệu tổng quan về luyện nghe Part 3 TOEIC – Conversation (Đoạn hội thoại)

Trước tiên, để làm bài tốt thì bạn cần hiểu được đặc trưng của phần thi Part 3 TOEIC.

 • Đây là phần thi có cường độ cao. Vì sao? Vì 13 đoạn hội thoại diễn ra liên tục đi kèm với các câu hỏi buộc các thí sinh phải tập trung cao độ.
 • Part 3 được đánh giá là có câu hỏi khó vì nó nhằm kiểm tra khả năng nghe thật sự của thí sinh nên các câu hỏi sẽ xoay xung quanh nội dung các đoạn hội thoại với đa dạng chủ đề.
 • Phần thi này yêu cầu bạn không chỉ hiểu từ hoặc cụm từ mà còn phải hiểu được nội dung tổng quát của toàn bài hội thoại.

Vậy làm sao để làm tốt phần thi khó này đây? Cùng “theo chân” Strawberry trong các nội dung hữu ích về bài nghe Part 3 TOEIC dưới đây để không “trượt chân” trong bài thi thật nhé.

Cấu trúc câu hỏi Part 3 TOEIC

Part 3 TOEIC chiếm tổng số 39/100 câu hỏi nghe hiểu của bài thi Listening TOEIC (bắt đầu từ câu 32 đến câu 70). Phần thi này có 13 đoạn hội thoại ngắn và mỗi đoạn sẽ có 3 câu hỏi kèm theo, diễn ra như sau:

 • Bạn sẽ được nghe 1 đoạn hội thoại ngắn diễn ra giữa 2 người (1 nam 1 nữ) hoặc 3 người (2 nữ 1 nam hoặc 2 nam 1 nữ).
 • 3 câu hỏi liên quan được đặt ra cho mỗi đoạn hội thoại. Bạn lắng nghe và tìm đáp án chính xác nhất trong 4 phương án trả lời (A), (B), (C), (D) cho sẵn, sau đó đánh dấu vào Answer Sheet (tờ giấy đánh đáp án).

Lưu ý: Bạn chỉ được nghe 1 lần duy nhất và nội dung đoạn hội thoại sẽ không được in trên tờ đề.

Script mẫu:

M-Au: Hi, Maria. (32) Were you able to start on the wedding cakes yet?
W-Br: (32) Yes, I’ve started on the Anderson order. It’s a little more complex than I thought it would be.
M-Au: Yes, they’re more complicated and they do take a little more time, but it’ll be worth it.
W-Br: Right. (33) We can definitely increase our bakery’s sales by offering wedding cakes. Take a look — is the color of this frosting OK?
M-Au: Actually, the order called for a dark pink. This is a little too pale. (34) Let me get some more food coloring from the supply closet.

Bản dịch script mẫu:

M-Au: Chào, Maria. (32) Bạn đã bắt đầu làm bánh cưới chưa?
W-Br: (32) Vâng, tôi đã bắt đầu thực hiện đơn đặt hàng Anderson. Nó phức tạp hơn tôi nghĩ một chút.
M-Au: Vâng, chúng phức tạp hơn và mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng sẽ đáng công sức và thì giờ.
W-Br: Đúng vậy. (33) Chúng ta chắc chắn có thể tăng doanh thu của tiệm bánh bằng cách cung cấp bánh cưới. Xem thử đi, màu của lớp phủ này có ổn không?
M-Au: Thực ra đơn hàng yêu cầu màu hồng đậm. Màu này hơi nhạt. (34) Để tôi lấy thêm một ít màu thực phẩm từ tủ đựng đồ.

Câu hỏi liên quan đến bài hội thoại mẫu:

32. Where is the conversation most likely taking place?
(A) At a hardware store
(B) At a clothing shop
(C) At a bakery
(D) At a pharmacy

33. How do the speakers hope to increase sales?
(A) By advertising online
(B) By offering a new product
(C) By providing free delivery
(D) By discounting some items

34. What will the man do next?
(A) Contact a vendor
(B) Talk to a colleague
(C) File some invoices
(D) Get some more supplies

Bạn đã hình dung được cách luyện nghe Part 3 TOEIC như thế nào rồi chứ? 

Tiếp theo hãy tìm hiểu kĩ hơn về cấu trúc của đoạn hội thoại vì hiểu rõ phần này sẽ giúp bạn ăn điểm dễ dàng hơn rất nhiều. ?

Cấu trúc đoạn hội thoại luyện nghe Part 3 TOEIC

Nội dung các cuộc hội thoại rất đa dạng, tuy nhiên cấu trúc của những bài hội thoại trong Part 3 thông thường sẽ gồm có 3 phần nội dung chính sau:

 1. Mở bài: tình huống chung chung
 2. Thân bài: các chi tiết cụ thể
 3. Kết bài: hành động tiếp theo

Vậy trong mỗi phần này bạn thường được nghe những nội dung gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Mở bài: Tình huống chung chung

Đây là phần chào hỏi, giới thiệu và đưa ra các thông tin tổng quát như:

 • Lý do, mục đích hay chủ đề chung của cuộc hội thoại.
 • Nơi diễn ra cuộc hội thoại.
 • Người nói là ai, làm nghề gì, làm ở đâu.

2. Thân bài: Các chi tiết cụ thể

Phần thân bài hội thoại thường có các thông tin chi tiết cụ thể có liên quan. Phần thông chi tiết này rất đa dạng về nội dung nhưng có 1 trường hợp thường gặp đó là thông tin về vấn đề (problem).

3. Kết bài: Hành động tiếp theo

Cuối bài hội thoại thường đề cập đến thông tin về:

 • Người nói dự định làm việc gì.
 • Người nói được đề xuất / đề nghị làm gì.
 • Sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu thêm về cấu trúc bài hội thoại Part 3 nhé! 👇
M-Cn Hi, I’m happy to see that LMJ Electronics has a table here at the Middleton Technology Exhibition this year. You always have cutting-edge products. 
W-Br Yes, LMJ Electronics always has something new to show at this exhibition. This is our latest laptop… the Flash Computer. It’s in the final stages of development.
M-Cn Really? Oh, that’s too bad. I read about it, and I’d really like to order one. 
W-Br Well, just add your name and e-mail address to our contact list, and we’ll let you know as soon as the product is on the market.

Lưu ý: nội dung bài hội thoại không được in trong đề

Câu hỏi liên quan đến bài hội thoại:

44. Where does the conversation take place?
(A) At an art gallery opening
(B) At an automobile show
(C) At a technology exhibition
(D) At a cooking demonstration

45. What does the woman say about an item?
(A) It is sold out.
(B) It is still being developed.
(C) It is covered by a warranty.
(D) It includes an informational video.

46. What does the woman suggest the man do?
(A) Check a Web site
(B) Pick up a brochure
(C) Pay with a credit card
(D) Provide contact information

Phân tích câu hỏi 44 và vị trí thông tin đáp án liên quan trong bài nghe:

Câu hỏi 44. Where does the conversation take place? là câu hỏi về nơi diễn ra cuộc hội thoại. Như đã đề cập, phần mở bài thường cung cấp cho chúng ta thông tin tổng quát này. Trong bài hội thoại trên, phần mở bài là đoạn:

M-Cn: Hi, I’m happy to see that LMJ Electronics has a table here at the Middleton Technology Exhibition this year. You always have cutting-edge products. 

M-Cn: Xin chào, tôi rất vui khi thấy rằng LMJ Electronics có một bàn ở đây tại Triển lãm Công nghệ Middleton năm nay. Bạn luôn có những sản phẩm tiên tiến.

Đáp án đúng của câu hỏi 44 là (C) At a technology exhibition (Tại triển lãm công nghệ).

Phân tích câu hỏi 45 và vị trí thông tin đáp án liên quan trong bài nghe:

Câu hỏi 45. What does the woman say about an item? hỏi về một vấn đề chi tiết, cụ thể hơn trong bài nghe. Như đã đề cập, phần thân bài thường cung cấp cho chúng ta thông tin chi tiết, cụ thể của các vấn đề nên đáp án của câu hỏi này thường sẽ nằm phần thân bài:

W-Br: Yes, LMJ Electronics always has something new to show at this exhibition. This is our latest laptop… the Flash Computer. It’s in the final stages of development.
M-Cn: Really? Oh, that’s too bad. I read about it, and I’d really like to order one.

W-Br: Đúng vậy, LMJ Electronics luôn có những thứ mới để trưng bày tại triển lãm này. Đây là máy tính xách tay mới nhất của chúng tôi … Máy tính Flash. Nó đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng.
M-Cn: Thật không? Ôi, tệ quá. Tôi đã đọc về nó và tôi thực sự muốn đặt một chiếc.

Đáp án đúng của câu hỏi 45 là (B) It is still being developed. (Nó vẫn đang được phát triển.)

Phân tích câu hỏi 46 và vị trí thông tin đáp án liên quan trong bài nghe:

Câu hỏi 46. What does the woman suggest the man do? là câu hỏi người phụ nữ đề nghị người đàn ông làm một việc gì đó. Như đã đề cập, phần kết bài của bài hội thoại cung cấp cho chúng ta thông tin này. Trong bài hội thoại trên, phần kết bài là:

W-Br: Well, just add your name and e-mail address to our contact list,, and we’ll let you know as soon as the product is on the market.

W-Br: Chà, chỉ cần thêm tên và địa chỉ e-mail của bạn vào danh sách liên hệ của chúng tôi, và chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay khi sản phẩm có mặt trên thị trường.

Đáp án đúng của câu hỏi 46 là (D) Provide contact information (Cung cấp thông tin liên lạc).

Lưu ý khi luyện nghe Part 3 TOEIC

 • Các cuộc hội thoại thường diễn ra giữa 2 người (1 nam và 1 nữ), thỉnh thoảng giữa 3 người (2 nam – 1 nữ hoặc 1 nam – 2 nữ).
 • Mỗi đối tượng có thể sử dụng một giọng (accent) khác nhau như Anh Anh, Anh Mỹ, Anh Úc, Anh Canada, …
 • Đa số câu hỏi đề cập đến “man” hoặc “woman”, vì vậy các bạn cần tập trung  chú ý đúng vai để so sánh thông tin và khớp đáp án.
 • Sau khi bạn nghe hết đoạn hội thoại, các câu hỏi cũng sẽ lần lượt được đọc lên. Giữa các câu hỏi có 8 giây nghỉ.
 • Chỉ có các câu hỏi và lựa chọn trả lời được in trong đề, thí sinh không được phép ghi chép lên đề.

Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các chủ đề thường gặp trong phần thi này nhé! ?

Luyện nghe Part 3 TOEIC – Các chủ đề thường gặp

chu de part 3 toeic strawberrytoeic.com

Các bài hội thoại khi luyện nghe Part 3 TOEIC có nội dung đa dạng nhưng chủ yếu xoay quanh các chủ đề sau đây:

 1. Chủ đề về công việc ở công ty và văn phòng: hội họp, lịch trình, nhân sự, báo cáo sự cố về máy móc, đặt mua văn phòng phẩm, các sự kiện kinh doanh,…
 2. Chủ đề về các hoạt động thường ngày: mua bán ở cửa hàng, đi du lịch, đi công tác, phương tiện đi lại,…
 3. Chủ đề về hoạt động ở nơi công cộng: tại bệnh viện, nhà hàng, bưu điện,…

Còn nhiều thông tin chi tiết hơn về các chủ đề này mà bạn chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua, hãy tham khảo bài viết trong đường link bên dưới đây nhé:

Các chủ đề thường gặp Part 3 TOEIC Strawberrytoeic.com

Xem bài viết: Hướng dẫn Cách học Max điểm Các chủ đề thường gặp Part 3 TOEIC được biên soạn bởi đội ngũ Strawberry TOEIC.

Các loại câu hỏi phổ biến

Nắm được các loại câu hỏi thường gặp khi luyện nghe Part 3 TOEIC sẽ giúp bạn làm bài hiệu quả hơn rất nhiều.

Như đã giới thiệu trước đó, mỗi bài hội thoại có 3 câu hỏi kèm theo và 3 câu hỏi này thường thuộc 3 loại khác nhau. Hiện tại đề thi TOEIC Part 3 có 5 loại câu hỏi chính là:

 1. Thông tin tổng quát
 2. Thông tin chi tiết
 3. Hành động tiếp theo
 4. Ngụ ý
 5. Biểu đồ

Cùng tìm hiểu mỗi loại câu hỏi có đặc trưng riêng gì nhé!

Câu hỏi về thông tin tổng quát

Câu hỏi về thông tin tổng quát thường sẽ hỏi bạn về: Chủ đề, mục đích của đoạn hội thoại là gì? Người nói / người nghe là ai? Địa điểm diễn ra cuộc trò chuyện?

Ví dụ:
What is the
topic of the conversation? (Chủ đề của đoạn hội thoại là gì?)
Who most likely is the man? (Người đàn ông có nhiều khả năng là ai?)
Where most likely are the speakers? (Người nói có nhiều khả năng đang ở đâu?)

Câu hỏi về thông tin chi tiết

Câu hỏi về thông tin chi tiết đa dạng hơn nhiều so với câu hỏi tổng quát nhưng có các trường hợp điển hình như hỏi về vấn đề (problem) hay hỏi về con số.

Ví dụ:
What
problem does the woman mention? (Người phụ nữ đề cập đến vấn đề gì?)
What is the man concerned about? (Người đàn ông lo lắng về điều gì?)
What time will the man most likely arrive? (Mấy giờ người đàn ông có khả năng cao sẽ đến?)

Câu hỏi về hành động tiếp theo

Câu hỏi về hành động tiếp theo thường sẽ hỏi người nói có khả năng làm gì tiếp theo hay vai nam/nữ gợi ý cho vai nữ/nam làm gì tiếp theo.

Ví dụ:
What will the woman
probably do next? (Người phụ nữ có thể sẽ làm gì tiếp theo?)
What will most likely happen next? (Điều gì có khả năng cao sẽ xảy ra tiếp theo?)
What does the man/woman suggest the woman/man do? (Người đàn ông / phụ nữ đề nghị người phụ nữ / đàn ông làm gì?)

Câu hỏi nghe hiểu ngụ ý

Đây là loại câu hỏi có chứa câu trích dẫn “…”, được xem là khó trong bài thi Part 3 TOEIC vì yêu cầu bạn hiểu được ngụ ý của người nói.

Ví dụ:
Why does the man say, “I’m on vacation next week”? (Tại sao người đàn ông nói “Tôi sẽ đi nghỉ vào tuần tới”?)

Câu hỏi kết hợp biểu đồ, bảng biểu

Câu hỏi này sẽ đi kèm với một biểu đồ hay bảng biểu như bảng, sơ đồ, bảng giá, biển chỉ dẫn, bảng lịch trình,… và đây là câu hỏi khó của bài thi Part 3 TOEIC. Khi đọc câu hỏi, bạn phải dành thời gian để xem graphic kèm theo để hình dung trước được những gì mình sẽ nghe.

Ví dụ:

Look at the graphic. Which model will the man buy?(Nhìn vào biểu đồ. Người đàn ông sẽ mua mẫu nào?)
(A) Country
(B) Classic
(C) Premier
(D) Deluxe

Ví dụ Part 3 TOEIC - câu hỏi có hình ảnh Strawberrytoeic.com

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn nữa về từng loại câu hỏi thường gặp khi luyện nghe Part 3 TOEIC, hãy tham khảo bài viết trong đường link bên dưới đây nhé:

Các loại câu hỏi Part 3 TOEIC Strawberrytoeic.com

Xem bài viết: Hướng dẫn Cách học Max điểm Các loại câu hỏi Part 3 TOEIC được biên soạn bởi đội ngũ Strawberry TOEIC.

Cách làm bài luyện nghe Part 3 TOEIC hiệu quả

Các bước sau sẽ giúp bạn làm bài Part 3 TOEIC nhanh chóng và chính xác:

 1. Đọc hiểu nhanh câu hỏi trước khi audio phát
 2. Xác định vị trí thông tin liên quan đến câu hỏi
 3. Khớp đáp án trong khi nghe

Vậy thực hiện các bước này như thế nào? Đọc tiếp nhé!

Bước 1: Đọc hiểu nhanh câu hỏi trước khi audio phát

Trong khi làm bài thi Part 3 TOEIC, sẽ luôn có các khoảng thời gian để bạn tận dụng đọc hiểu nhanh câu hỏi và phương án trả lời trước khi từng đoạn hội thoại bắt đầu.

Khi đọc câu hỏi bạn không đọc hết toàn bộ câu hỏi mà chỉ đọc lướt và tập trung vào các từ mang nghĩa chính, bao gồm danh từ, động từ, tính từ, từ để hỏi và từ phủ định (no, not, never…).

Lưu ý: khi đọc câu hỏi thì bạn nên xác định luôn loại của câu hỏi đó nhé! Vd: câu hỏi đầu là loại câu hỏi tổng quát, câu 2 hỏi về thông tin chi tiết và câu 3 hỏi về hành động tiếp theo. Đây là thao tác cần thiết để bạn có thể thực hiện bước tiếp theo là xác định vị trí thông tin liên quan đến câu hỏi.

Bước 2: Xác định vị trí thông tin liên quan đến câu hỏi

3 câu hỏi về đoạn hội thoại thông thường sẽ hỏi về thông tin tương ứng với 3 phần “mở bài”, “thân bài” và “kết bài”, cụ thể như sau: 

 1. Câu hỏi tổng quát thường liên quan đến mở bài (1-2 câu đầu) của cuộc hội thoại.
 2. Câu hỏi thông tin chi tiết thường có đáp án liên quan đến phần thân bài.
 3. Câu hỏi về hành động tiếp theo thường dựa vào thông tin ở các câu cuối cùng của hội thoại.

Bước này sẽ giúp bạn xác định thông tin đáp án nhanh và chính xác hơn. 

Bước 3: Khớp đáp án trong khi nghe

Hai bước trước là để chuẩn bị cho bước quan trọng nhất: nghe và chọn đáp án. 

Khi so khớp đáp án, thường có 4 trường hợp sau:

 1. Trường hợp đơn giản: đáp án đúng có từ khóa giống với từ hoặc cụm từ được nhắc đến trong đoạn hội thoại.
 2. Trường hợp đồng nghĩa: đáp án đúng có từ khóa đồng nghĩa với từ hoặc cụm từ trong hội thoại.
 3. Trường hợp tổng hợp ra chủ đề: để chọn được đáp án đúng bạn cần suy luận tổng hợp từ một số từ vựng trong hội thoại liên quan đến 1 chủ đề.
 4. Trường hợp phải hiểu ý cả câu / đoạn: chọn đáp án khớp với ý của cả câu hoặc đoạn trong bài hội thoại, tức là yêu cầu bạn phải suy luận nhiều hơn.

Chắn chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cách làm bài luyện nghe Part 3 TOEIC chi tiết và tường tận hơn nữa, phải không? Vậy thì hãy tham khảo bài viết trong đường link bên dưới đây nhé:

Cách làm bài Part 3 TOEIC Strawberrytoeic.com

Xem bài viết: Hướng dẫn Cách học Max điểm Cách làm bài Part 3 TOEIC được biên soạn bởi đội ngũ Strawberry TOEIC.

Học từ vựng theo chủ đề khi luyện nghe TOEIC Part 3

Part 3 TOEIC có các bài hội thoại xoay quanh các chủ để phổ biến sau đây:

 • Đối thoại về công việc ở công ty và văn phòng (hội họp, lịch trình, nhân sự, báo cáo sự cố về máy móc, đặt mua văn phòng phẩm, các sự kiện kinh doanh,…)
 • Đối thoại về hoạt động thường ngày (mua bán ở cửa hàng, đi công tác, du lịch).
 • Đối thoại ở nơi công cộng (ở nhà hàng, bệnh viện, bưu điện, ngân hàng, đại lý bất động sản).

Để học từ vựng Part 3 TOEIC hiệu quả, bạn cần học theo các chủ đề thường gặp này nhé. Strawberry sẽ tặng bạn các danh sách từ vựng Part 3 hữu ích nhất của từng chủ đề đã giới thiệu và các bài thực hành kèm theo.

.

.

.

Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn và thực hành từ vựng Part 3 TOEIC thì xem bài viết cực kỳ chi tiết ở link bên dưới nhé:

Từ vựng Part 3 TOEIC Strawberrytoeic.com

Xem bài viết: Từ vựng Part 3 TOEIC được biên soạn bởi đội ngũ Strawberry TOEIC.

Cách diễn đạt đồng nghĩa (paraphrase)

Đáp án đúng của Part 3 thường rơi vào các cặp từ đồng nghĩa. Để chọn được đáp án nhanh chóng và chính xác, các bạn phải thực hành thật nhiều và nắm vững vốn từ vựng diễn đạt đồng nghĩa (paraphrase) theo từng ngữ cảnh bài đối thoại. 

Để giúp các bạn ôn luyện dễ dàng hơn, Strawberry đã cập nhật các dạng paraphrase và cặp từ đồng nghĩa (paraphrase) phổ biến trong Part 3 của các đề thi TOEIC năm 2022.

Đối với bài thi TOEIC, có 3 dạng paraphrase chính:

 1. Sử dụng từ đồng nghĩa
 2. Thay đổi từ loại / Dùng từ có cùng gốc từ
 3. Dùng danh từ bao quát

Cách 1: Paraphrase bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa

Đây là trường hợp paraphrase thường gặp nhất khi luyện nghe Part 3 TOEIC. Các từ / cụm từ khác nhau về mặt hình thức nhưng giống nhau về ngữ nghĩa.

Ví dụ: 
Acquire ~ Purchase (mua lại)
Bill ~ Invoice (hoá đơn)
Company ~ Firm (công ty)

Cách 2: Paraphrase bằng cách thay đổi từ loại (từ có chung gốc từ)

Bạn cũng sẽ thường gặp các trường hợp paraphrase của các từ có cùng gốc từ như ví dụ dưới đây.

Ví dụ:
Accounting ~ Accountant (kế toán)
Announce ~ Announcement (thông báo)
Improve ~ Improvement (cải tiến)

Cách 3: Paraphrase bằng cách sử dụng danh từ bao quát

Trường hợp paraphrase này thì khó hơn một chút so với hai dạng trên vì nó yêu cầu bạn phải tổng hợp suy luận từ các từ khóa để ra được một chủ đề từ vựng bao quát hơn.

Ví dụ:
Breakfast, lunch, dinner => Meals (bữa ăn)
Bus, car, truck => Vehicle (phương tiện giao thông)
Chair, desk => Furniture (nội thất)

Strawberry còn có một danh sách paraphrase cực “hấp dẫn”, nếu bạn muốn lấy danh sách này và tìm hiểu kỹ hơn về các cách diễn đạt đồng nghĩa (paraphrase) để luyện nghe Part 3 TOEIC thật hiệu quả thì xem bài viết ở link bên dưới nhé:

Các cách diễn đạt đồng nghĩa (paraphrase) Part 3 TOEIC Strawberrytoeic.com

Xem bài viết: Hướng dẫn Cách học Max điểm Các cách diễn đạt đồng nghĩa (paraphrase) Part 3 TOEIC được biên soạn bởi đội ngũ Strawberry TOEIC.

Các bẫy thường gặp khi luyện nghe Part 3 TOEIC

Khi làm bài thi Part 3 TOEIC bạn sẽ thường gặp các bẫy sau:

 • Lẫn lộn thông tin giữa các nhân vật.
 • Mạch hội thoại không theo thứ tự câu hỏi.
 • Từ được dùng lặp lại nhưng khác ngữ cảnh.
 • Ý định của nhân vật thật sự là gì?

Tìm hiểu xem những bẫy này có gì ghê gớm nhé!

Lẫn lộn thông tin giữa các nhân vật

Như đã giới thiệu, bài nghe Part 3 có các đoạn hội thoại có 2 đến 3 giọng đọc khác nhau, tương đối dài, khó và có tốc độ đọc nhanh. Vì vậy, nếu bạn chưa có trình nghe cao thì rất dễ bị nhầm lẫn thông tin giữa các giọng đọc. Ví dụ như nhầm nội dung nói của người nữ sang người nam (hoặc ngược lại).

Để khắc phục thì bạn cần luyện nghe thật nhiều và có phương pháp luyện nghe phù hợp. Có một cách rất hữu ích mà bạn có thể tham khảo là khi ôn luyện, hãy ghi nội dung nghe được ra giấy và chép theo từng vai.

Mạch hội thoại không theo thứ tự câu hỏi

Không phải lúc nào các câu hỏi và mạch hội thoại cũng khớp nhau theo kiểu: mở bài – câu hỏi tổng quát, thân bài – câu hỏi chi tiết, kết bài – câu hỏi hành động tiếp theo. Sẽ có các câu hỏi mà thông tin trả lời của câu hỏi chi tiết nằm ngay phần mở bài.

Để tránh bẫy này, bạn cần cố gắng nghe hiểu nội dung của bài nghe và tránh phụ thuộc 100% vào loại câu hỏi.

Từ được dùng lặp lại nhưng khác ngữ cảnh

Trong bài thi Part 3 TOEIC sẽ có trường hợp câu hỏi có tới 2, 3 hoặc cả 4 phương án án đều có trong bài nghe. Người ra đề với chủ ý “gây nhiễu”, khiến cho câu hỏi khó hơn đã tạo ra các thông tin trùng lặp như vậy.

Bạn cần hết sức cẩn thận, nghe hiểu ý của toàn câu nói của nhân vật chứ không nên chỉ bắt mỗi các từ khóa, vì trường hợp này chính các từ khóa riêng lẻ sẽ khiến bạn càng hoang mang hơn.

Ý định của nhân vật thật sự là gì?

Ở phần kết bài của các đoạn hội thoại, đôi khi người nói sẽ thể hiện ý định của mình bằng các cụm như “I’d love to, but…” hay “That’s a good idea, but…” Thoạt đầu tưởng là người nói đồng ý nhưng “but” chính là dấu hiệu “đổi chiều” trong ý định của họ.

Nếu nghe không kỹ bạn có thể dễ dàng chọn sai đáp án, vì vậy đừng vội vàng chọn đáp án ngay mà hay nghe hết câu nói của nhân vật để xem ý định thật sự của họ là gì.

Bẫy thường gặp Part 3 TOEIC và cách tránh bẫy Strawberrytoeic.com

Xem bài viết: Bẫy thường gặp Part 3 TOEIC và cách tránh bẫy được biên soạn bởi đội ngũ Strawberry TOEIC.

Tips cho luyện nghe Part 3 TOEIC

Một số mẹo làm bài Part 3 TOEIC hữu ích cho bạn:

 • Chú ý đến vai “nam” và “nữ” để nghe có trọng tâm hơn.
 • Tranh thủ đọc nhanh câu hỏi trước khi nghe.
 • Vừa nghe vừa chọn đáp án và đánh dấu vào phiếu làm bài, sau đó dành thời gian để đọc câu hỏi tiếp theo.
 • Nếu không chọn được đáp án hãy khoanh theo cảm tính và chuyển ngay đến câu hỏi tiếp theo. Nếu bạn chần chừ sẽ gây tốn thời gian và ảnh hưởng tâm lý khi làm các câu sau.
 • Nghe kỹ phần nội dung sau các từ/cụm từ nối như: but, however, actually, in fact, as a matter of fact, in that case, so, then, well,… vì thông tin trả lời thường theo sau những từ hay cụm từ này.

Trên đây là tổng hợp tất cả kiến thức liên quan đến luyện nghe Part 3 TOEIC cũng như cách học Part 3 TOEIC sao cho hiệu quả nhất. Hy vọng những chia sẻ này đóng góp phần nào vào chặng đường chinh phục kỳ thi TOEIC sắp tới của tất cả các bạn.

Nếu các bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy ủng hộ & tạo thêm động lực cho Strawberry Team xuất bản thật nhiều bài viết chia sẻ kiến thức luyện thi TOEIC hơn nữa, bằng cách click vào các biểu tượng chia sẻ ngay bên dưới các bạn nhé!

Tài liệu tham khảo:

Đánh giá của bạn về bài viết này?