Skip links

Paraphrase trong Part 3 TOEIC- Diễn đạt đồng nghĩa

Trong các bài kiểm tra nghe hiểu TOEIC, đặc biệt là bài nghe part 3 và part 4 đáp án đúng thường rơi vào các cặp từ đồng nghĩa. Để chọn được đáp án nhanh chóng và chính xác, các bạn phải thực hành thật nhiều và nắm vững các cách paraphrase trong Part 3 TOEIC (diễn đạt đồng nghĩa) theo từng ngữ cảnh bài đối thoại hoặc độc thoại. Để giúp các bạn ôn luyện dễ dàng hơn, Strawberry TOEIC cập nhật các dạng paraphrase phổ biến part 3 của các đề thi TOEIC năm 2022.

Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa tương tự nhau, có thể thay thế hoàn toàn cho nhau trong một số trường hợp. Đây là trường hợp paraphrase phổ biến nhất trong bài nghe Part 3 TOEIC.
Sau đây là các cặp từ đồng nghĩa xuất hiện thường xuyên trong đề những năm gần đây.

Danh sách paraphrase bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa thường gặp

A Website is not working Web site’s down (trang web ngừng hoạt động)
Acquire purchase (mua lại)
Ask some questions Make some inquiries (đặt câu hỏi)
Bill Invoice (hoá đơn)
Break/broke/broken Malfunction (bị hỏng)
Charge high fee (tính giá cao) Expensive
Company Firm (công ty)
Don’t forget to (đừng quên) Remind (nhắc nhở)
Drink Refreshment (nước uống)
Eligible for Qualify for (đủ chuẩn cho)
Empty Vacant (còn trống)
Famous for Well-known for (nổi tiếng về)
Fee Charge (phí)
Finish Finalize (hoàn thành)
Fix Repair (sửa chữa)
Free Complimentary (miễn phí)
Gym Fitness center (trung tâm thể hình)
Happy Pleased
Hiring extra workers Hiring additional staff (thuê thêm nhân viên)
Hope Expectation (kì vọng)
Manager(giám đốc) Department head (trưởng bộ phận)
Manager Supervisor
New apartment (căn hộ mới) New residence (nơi ở mới)
Not allowed to (không được phép) Prohibited from (bị cấm)
Not very big Too small
Past work Previous Job (công việc trước)
Race Competition (cuộc thi)
Recently Just
Register Sign up (đăng kí)
Seminar Workshop (hội thảo)
Set up a meeting Schedule a meeting (lên lịch họp)
Set up computers Install some devices
Speech Address (bài nói)
Staff Employee (nhân viên)
Street Road (đường đi)
Suggest Recommend (đề nghị)
Take photo Take picture (chụp hình)
Tip Advice (lời khuyên)
Visit Stop by (ghé thăm)
Wonder Inquiry about (hỏi về)
Wrong Incorrect (sai)
Website Online

Dưới đây là đoạn trích từ một bài hội thoại Part 3 và câu hỏi liên quan. Phân tích ví dụ này để hiểu rõ hơn về Paraphrase trong Part 3 TOEIC dạng sử dụng từ đồng nghĩa nhé! ?

Trích hội thoại

W: Excuse me. I saw the flier posted in the window of your gallery advertising art classes. I wondered if I could sign up for the watercolor painting class on Tuesday evening.

W: Xin lỗi. Tôi đã thấy tờ quảng cáo các lớp học nghệ thuật được dán trên cửa sổ phòng trưng bày của bạn. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể đăng ký lớp vẽ màu nước vào tối thứ Ba không.

Câu hỏi liên quan đến đoạn thoại

What does the woman want to do at the art gallery? (Người phụ nữ muốn làm gì ở phòng trưng bày nghệ thuật?)
(A) Display her paintings (Trưng bày tranh vẽ của cô ấy)
(B) Interview an artist (Phỏng vấn một nghệ sĩ)
(C) Apply for a job (Nộp đơn xin việc)
(D) Register for a class (Đăng ký một lớp học)

Đáp án đúng là câu (D) Register for a class (Đăng ký một lớp học) và thông tin trả lời trong bài nghe là ý “sign up for the watercolor painting class” (đăng ký khóa học vẽ màu nước).  Có thể thấy “register” đồng nghĩa với “sign up” đều là “đăng ký”. Tuy nhiên, người ra đề không lặp lại “sign up” trong đáp án mà thay bằng “register” nhằm kiểm tra độ rộng vốn từ của thí sinh.

Paraphrase trong Part 3 TOEIC: Từ có cùng gốc / thay đổi từ loại

Một dạng Paraphrase trong Part 3 TOEIC khác là từ có cùng gốc hoặc thay đổi từ loại của từ, tức là từ có hình thức khác nhưng nghĩa không thay đổi nhiều.

Danh sách paraphrase bằng cách sử dụng từ có cùng gốc hoặc bằng cách thay đổi từ loại

Accounting Accountant (kế toán)
Announce Announcement (sự thông báo)
Architecture (kiến trúc) architect (kiến trúc sư)
Choose choice (sự lựa chọn)
Communicate Communication (giao tiếp)
Compose Composer (nhà soạn nhạc)
Congratulate Congratulation (chúc mừng)
Consult (tư vấn) consultant (tư vấn viên)
Deliver = ship Delivery (vận chuyển)
Dental dentist (nha sĩ)
Financial Finance
Improve improvement (sự cải tiến)
Invest Investment (khoản đầu tư)
Noise (tiếng ồn) Noisy (ồn ào)
Reserve reservation (đặt phòng)
Renovate renovation (tân trang, sửa chữa)
Sign signature (chữ ký)

Dưới đây là đoạn trích từ một bài hội thoại Part 3 và câu hỏi liên quan. Phân tích ví dụ này để hiểu rõ hơn về Paraphrase trong Part 3 TOEIC dạng sử dụng từ có cùng gốc hoặc bằng cách thay đổi từ loại nhé! ?

Trích hội thoại

M-Au: Hello. Simone Ito?
W-Br: Yes, hi.
M-Au: I’m Daniel Baxter – a video game designer at Full-Tale Games. I’d love to have you compose the music for the new action game I’m making. The soundtrack for Lost Elemental was incredible.

M-Au: Xin chào. Simone Ito phải chứ?
W-Br: Vâng, xin chào.
M-Au: Tôi là Daniel Baxter – nhà thiết kế trò chơi điện tử tại Full-Tale Games. Tôi rất muốn bạn soạn nhạc cho trò chơi hành động mới mà tôi đang làm. Nhạc nền của Lost Elemental thật tuyệt vời.

Câu hỏi liên quan đến đoạn thoại

Who most likely is the woman? (Người phụ nữ rất có thể là ai?)
(A) A movie producer (Một nhà sản xuất phim)
(B) ​​​​​​A music composer (Một nhà soạn nhạc)
(C) A sports journalist (Một nhà báo thể thao)
(D) A locksmith (Một thợ khóa)

Đáp án đúng là câu (B) A music composer (Nhà soạn nhạc) trong đó có từ “music composer” liên quan tới ý “compose the music” trong câu trả lời (I’d love to have you compose the music for the new action game I’m making. – Tôi rất muốn bạn soạn nhạc cho trò chơi hành động mới mà tôi đang làm). 

Ta thấy “composer” và “compose” có cùng gốc từ “compose”, tuy nhiên 2 từ này lại khác từ loại, một danh từ (composer) và một là động từ (compose).

Tiếp theo hãy cùng Strawberry tìm hiểu 1 cách paraphrase trong Part 3 TOEIC khác là sử dụng danh từ bao quát nhé.

Paraphrase trong Part 3 TOEIC: Sử dụng danh từ bao quát

Với trường hợp này, bạn cần tổng hợp suy luận từ, cụm từ thuộc 1 chủ đề liên quan lớn hơn.

Ví dụ:
Rainstorm (mưa bão), snow (tuyết) thuộc chủ đề thời tiết.
Soccer (bóng đá), basketball (bóng rổ) thuộc chủ đề thể thao.

Danh sách paraphrase bằng cách sử dụng danh từ bao quát

Breakfast, lunch, dinner Meals (bữa ăn)
Bus, car, truck Vehicle (phương tiện giao thông)
Bus, subway, train Public transportation (phương tiện giao thông công cộng)
Chair, desk Furniture (nội thất)
House, land Property (tài sản)
Laptop, computer Device (thiết bị)
Parents, cousin, nephew Relative (họ hàng), family
Rainstorm, snow Weather (thời tiết)
Refrigerator, washing machine Appliance (thiết bị trong nhà)
Silk, cotton, wool Cloth / Fabric (vải)
Soccer, basketball Sport (thể thao)

Dưới đây là đoạn trích từ một bài hội thoại Part 3 và câu hỏi liên quan. Phân tích ví dụ này để hiểu rõ hơn về Paraphrase trong Part 3 TOEIC dạng sử dụng danh từ bao quát nhé! ?

Trích hội thoại

W-Br: Good morning. I’d like to check out. I was in room 205. Here’s my room key.
M-Cn: Certainly. I’ll just print out a copy of the charges that’ll be billed to your credit card … All right, here it is. I hope you enjoyed your stay.

W-Br: Chào buổi sáng. Tôi muốn trả phòng. Tôi ở phòng 205. Đây là chìa khóa phòng của tôi.
M-Cn: Chắc chắn rồi. Tôi sẽ in ra một bản sao của các khoản phí sẽ được tính vào thẻ tín dụng của bạn … Được rồi, đây. Tôi hy vọng bạn đã tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

Câu hỏi liên quan đến đoạn thoại

Where is the conversation most likely taking place? (Cuộc hội thoại có nhiều khả năng diễn ra ở đâu?)
(A) At a supermarket (Tại siêu thị)
(B) At a hotel (Tại khách sạn)
(C) At an auto shop (Tại cửa hàng ô tô)
(D) At a travel agency (Tại đại lý du lịch)

Đáp án đúng là câu (B) At a hotel. Vậy thông tin nào trong bài cho chúng ta biết người nói đang ở khách sạn? Đó là các từ khóa như “check out” (trả phòng), “room 205”, “room key” (chìa khóa phòng) và “enjoyed your stay” (tận hưởng kỳ nghỉ). Nếu đã học qua từ vựng về chủ đề khách sạn, ít nhất một lần bạn đã gặp các từ vựng này. Ta thấy người ra đề cố tình cho các từ khóa nhỏ để bạn tự suy luận ra chủ đề bao quát của chúng.

Điều cần ghi nhớ trong bài

Như vậy, trong bài thi Part 3 thường có 3 cách paraphrase chính đó là:

  • Sử dụng từ đồng nghĩa
  • Sử dụng từ có cùng gốc từ hoặc thay đổi từ loại
  • Sử dụng danh từ bao quát

Nắm được các cách paraphrase này sẽ giúp bạn nghe và chọn được đáp án nhanh và chính xác hơn.

Vừa rồi là các cách diễn đạt đồng nghĩa (paraphrase) chính trong phần thi nghe Part 3 TOEIC. Khi làm bài hãy nhớ áp dụng các kiến thức trên để đạt được mức điểm như bạn mong muốn nhé! Nếu bạn muốn có cái nhìn tổng quát hơn về Part 3 hoặc muốn tìm hiểu cách luyện nghe Part 3 TOEIC, hãy tham khảo bài viết ở đường link bên dưới nhé.

Luyện nghe Part 3 TOEIC max điểm Strawberrytoeic.com

Xem bài viết: Hướng dẫn cách Luyện nghe Part 3 TOEIC max điểm được biên soạn bởi đội ngũ Strawberry TOEIC.

Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy ủng hộ Strawberry Team bằng cách click vào các biểu tượng chia sẻ ngay bên dưới các bạn nhé! 

Tham khảo: 

Đánh giá của bạn về bài viết này?