Skip links

Tag: toeic part 1

tu-vung-toeic-part-1

Từ vựng Part 1 TOEIC theo Chủ đề

Như đã đề cập trong các phần về Tranh tả vật & Tranh tả người, các loại tranh này thường liên quan đến một số chủ đề nhất định, vậy có hay không một danh sách từ vựng Part 1 TOEIC phổ biến nhất? Thật may mắn, câu trả lời